บริษัท เอสทีเอ็น เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสทีเอ็น เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตัวทำละลาย (Solvents) โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำกัด เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้ทางบริษัทฯสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และมีระบบการจัดการที่มีมาตราฐานสูง ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในปัจจุบันนี้ ทางบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ รวมทั้งมีการนำเข้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดและมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทุกท่าน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงวางแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายขอบเขตของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นตลอดเวลา รวมทั้งสรรหาสิ่งดีๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า

บริษัท เอสทีเอ็น เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มตัวละลาย (Solvents)

  Alcohol

 • Ethanol (Denatured), DEB 95
 • Isopropyl Alcohol (IPA)
 • Methanol

  Methanol

 • Monoethanolamine (MEA)
 • Diethanolamine (DEA)
 • Triethanolamine (TEA)

  Chlorinated Solvent

 • Methylene Chloride (MC)
 • Trichloroethylene (TCE), 112
 • Perchloroethylene

  Ester

 • Butyl Acetate (BA)
 • Ethyl Acetate (EA)
 • Normal Propyl Acetate (NPAC)
 • S Butyl Acetate (SBA)

  Ketone

 • Acetone
 • Methyl Ethyl Ketone (MEK)
 • Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
 • Cyclohexanone

  Glycol

 • Monoethyle Glycol (MEG , EG)
 • Diethylene Glycol (DEG)
 • Triethylene Glycol (TEG)

  Glycol Ether

 • Butyl Glycol Ether (BGE) , Butyl Cellosove
 • Ethylene Glycol Monorthyl Ether (Cellosove Solvent)
 • Propylene Glycol Monomethyl Ether (Topsol PM)
 • Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (Topsol PMA)

  Aromatic

 • Toluene
 • Xylene
 • TOPSol A 100
 • TOPSol A 150

  Aliphatic

 • TOPSol 60/145 (Rubber Solvent)
 • TOPSol BF
 • Hexane
 • WS 200 (Solvent 3040)

  Dearomatized

 • D40
 • TOPSol D80 , D80

  Other

 • Kerosene
 • Thinner
 • Tetrahydrofuran (THF)

ขอบข่ายบริการ

ขอบข่ายการให้บริการ:

บริษัท เอสทีเอ็น เคมิคอล(ประเทศไทย)จำกัด ได้เลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทที่มีมาตราฐานและความน่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพเท่านั้น โดยเลือกบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเองและสามารถจัดจำหน่ายโดยแบ่งบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการลูกค้า

งานบริการด้านอื่นๆ:

นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ในการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าเกี่ยวกับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านการใช้สารอย่างปลอดภัย ความรู้ด้านการตลาด หรือความรู้ด้านอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการและทางเรามีข้อมูลเหล่านั้น

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์:

ทางบริษัท เอสทีเอ็นฯ ให้บริการท่านด้วยขนาดของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ เช่น Gallon 4 ลิตร Pail 18 ลิตร ถัง 200 ลิตร หรือเป็นแบบคันรถ Bulk ขนาด 9,000, 12,000, 15,000 ลิตร เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

การจัดส่งผลิตภัณฑ์:

ทางบริษัท เอสทีเอ็นฯ สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเราได้คลอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย และยังสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ออกไปยังต่างประเทศได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยระบบการจัดส่งที่เป็นระบบและมีมาตราฐาน จึงทำให้สามารถบริการท่านได้ตามระยะเวลาที่ท่านต้องการ รถที่ใช้ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ผ่านตรวจสอบตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพนักงานขับรถ ทุกคนจะได้รับการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา

Contact

ที่อยู่ 69 / 5 อาคารตั้งฮั่วปัก ตึกเอ ชั้น 6 ห้อง 2 ซอยศึกษาวิทยา (สีลมซอย 9)ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel.+662 2358586-7 โทรสาร +662 2358588

Email.sales@stnchemical.com

ร่วมงานกับเรา

ขณะนี้ทางบริษัท เอสทีเอ็น เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงานใหม่ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ประสานงานและบริการลูกค้า / Customer Service Coordinator

คุณสมบัติ -เพศหญิง อายุ 21-35 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) และไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์และ Internet เป็นอย่างดี
บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ

สถานที่ทำงาน
บริษัท เอสทีเอ็น เคมิคอล (ประเทศไทย)จำกัด

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume มาที่ E Mail : sales@stnchemical.com